Endodoncie ( ošetření kořenových kanálků )

Endodontické ošetření se provádí u zubů, u kterých kazivý proces ( nebo úraz zubu ) došel značně hluboko, tedy do dřeně zubu ( tzv. „do nervu“ – jde o zánět zubu nebo odumření zubu )  a jen samotná výplň už tedy nestačí. Je potřeba zub úplně otevřít, nalézt vchody do všech kořenových kanálků a tyto důkladně zprůchodnit až po jejich apex ( konec ) a mechanicko – chemickou cestou ( pomocí speciálních nástrojů a dezinfekce ) je ošetřit a hermeticky uzavřít.

Jde o ošetření složité a náročné,  a proto tento zákrok zabere mnohem více času než jste byli zvyklí např. u sanace ( opravy kazu ) – toho se nelekejte, je to zcela normální.  Zuby mají různý počet kořenových kanálků, a to 1 – 5 dle typu zubu a každému kanálku je potřeba věnovat stejnou péči, aby všechny byly ošetřeny lege artis ( dle pravidel ). Někdy je nutné navíc zub „ vyztužit“  FRC čepem ( fiber reinforced composite – vlákny vyztužený kompozit ) – záleží na množství zbylých tvrdých zubních tkání ( sklovina a dentin ) a indikaci lékaře.

K endodontickému ošetření VŽDY používáme tzv. kofferdam ( speciální blána ), která zabrání vdechnutí nebo polknutí nástroje nebo dezinfekce a brání vstupu slin a dalších bakterií z dutiny ústní do ošetřovaného zubu. Navíc si během zákroku můžete ústa přivřít, polknout sliny  a odpočinout si, což bychom vám bez této blány bohužel nemohli dovolit.