Estetické fotokompozitní výplně (v barvě zubu)

V naší ordinaci v 99% případů provádíme při sanaci zubů ( opravách kazů )  fotokompozitní výplně v barvě zubu ( bílé ).

Prohlédněte si ukázky zákroků.

Jejich předností oproti tmavým amalgámovým výplním není zdaleka jen hledisko estetické. Jde o miniinvazivní způsob ošetření kazivých defektů zubů, při kterém se odstraní jen kazem postižená část zubu, čímž se šetří tvrdé zubní tkáně ( sklovina a dentin ) a zbylá zdravá část zubu se dostaví fotokompozitem.

Na rozdíl od amalgámu, který drží v zubu čistě mechanicky bez chemické vazby, a proto je nutno vytvořit retence ( tzv. zarážky ) – odvrtat více zdravého zubu, aby výplň držela, toto u kompozit odpadá, protože vazba na zub probíhá chemickou cestou pomocí tzv. adheze.

Dále je prokázáno, že amalgám v nesprávné indikaci způsobuje popraskání až úplné rozlomení zubu, které často končí extrakcí ( vytažení, vytrhnutí zubu ).

Po zhotovení takovéto výplně lze navíc zub(y) ihned zatížit žvýkáním a nečekat na tzv. ztuhnutí výplně.